home
magyar | english | deutsch

Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése egy közösségi térben

2012. 08. 07.
Szeptemberétől, „Cserf-S” Családi Erőforrás Segítő Központot alakít ki a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete, a Jól-Lét Közhasznú Alapítvány és a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete konzorciumi partnerségben, pályázati forrásból (TÁMOP 5.5.1. B-11/1).

A családi erőforrás központ egy olyan közösségi tér, mely a családokat segíti a munka és magánélet összeegyeztetésében, a gyermekvállalásra való felkészülésben és a gyermeknevelésben, a családi problémák megoldásában, illetve a mindennapos nehézségek áthidalásában. A program megvalósítása során a hét minden munkanapján elérhető, a személyes kapcsolatokat előtérbe helyező, közösségépítést aktiváló „Cserf-S” Családi Erőforrás Segítő Központot hozunk létre a családok, különösen a gyermekes és gyermektervező családok hétköznapi életének támogatása érdekében önkéntesek bevonásával. A projekt helyszínén folyó munkában a családi életvezetés kérdéseire, a családi élet és a munkavállalás összeegyeztetésére, a helyi közösségi lét erősítésére helyezzük a hangsúlyt.

Szeretettel várjuk majd a gyermekvállalást tervező és a gyermeke(ke)t nevelő családokat is. Tevékenységeinkkel elsősorban nem a „problémás”, hanem az „átlagos” családokat szólítjuk meg. Célunk a megelőzés, önkéntesen és érdeklődési alapon lehet majd igénybe venni a központ által nyújtott támogató programokat.

Partnerek bemutatása:

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány 2002-ben jött létre azért, hogy megoldásokat keressen az anyaság és munka/hivatás/karrier összeegyeztetésének nehézségeire. Az Alapítvány jövőképe egy olyan társadalom, amelyben a nők és férfiak felismerik, hogy egyéni kiteljesedésük, jól-létük záloga a valódi esélyegyenlőség. Az Alapítvány küldetése, hogy hozzájáruljon a nők és férfiak egyenlőségén alapuló társadalomhoz. Az Alapítvány azért dolgozik, hogy minden nő és férfi azzá válhasson, akivé szeretne, ennek érdekében folytatja tudatformáló kampányait, nyújtja szakértői szolgáltatásait az egyének, munkáltatók és szakmapolitikai döntéshozók számára

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) Magyarországon a látássérült emberek legnagyobb regionális érdekvédelmi szervezete. Tagsága a régióban élő mintegy 1600 fő vak és gyengénlátó személy, de kiemelten közhasznúszervezetként valamennyi érintett igénybe veheti szolgáltatásait. Az egyesület tevékenységeivel nem csupán a látássérült embereket szólítja meg, hanem hozzátartozóikat, a velük foglalkozó szakembereket és a teljes társadalmat is bevonja, informálja.

Szolgáltatásaik között legfontosabbak a folyamatos és naprakész információnyújtás, az akadálymentesítési tanácsadás, az érzékenyítő, szemléletformáló programok és tréningek folyamatos fejlesztése és megvalósítása. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet fordítanak a látássérült emberek családjainak, hozzátartozóinak segítésére, a fogyatékosságból adódó, életkor vagy életfeladat-specifikus önismereti, életvezetési nehézségek megoldásának támogatására, pl. női és idős embereknek szóló foglalkozások, szülőcsoport, mentorszülő tréning kifejlesztésének megkezdése, családterápiák, stb.

A Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központ szolgáltatásaival kapcsolatos részletek hamarosan megtalálhatóak lesznek a www.voroskeresztbp.hu honlapon.

Lakhatási program hajléktalan embereknek biztosítékokkal

2012. 07. 18.
Száz hajléktalan személyt vontak be a fővárosi Vöröskereszt most induló programjába, amellyel a szervezet az utcán élők számát szeretné csökkenteni, valamint szakmát és munkát biztosítani a kiválasztott projektrésztvevőknek. A programban való részvételt, a lakhatási és képzési támogatást szigorú vállalásokhoz köti a Vöröskereszt

Önálló életet kezdhetnek a hajléktalanok, ha vállalják a Vöröskereszt most induló programjának feltételeit. A program lakhatási, képzési és munkába állítási részből áll össze. A projektbe a budapesti Vöröskereszt beválogatott hatvan fő tartósan, valamint húsz fő nem tartósan utcán élőt. Mindkét esetben a fő cél az utcai életmód megszüntetése albérletbe vagy munkásszállóra való költözéssel, lakhatási támogatással vagy befogadó intézménybe való elhelyezéssel.

A projektbe bevontak további húsz fő hajléktalanellátó intézményben élő személyt is. Esetükben a fő cél az önálló élet kialakítása, ezáltal az intézményi helyek felszabadítása. Ők a lakhatási program mellett OKJ-s takarítói szakképzésben vesznek részt. Közülük tizenöten a nyílt munkaerőpiacon kerülnek elhelyezésre, öt főt pedig a Vöröskereszt volt vagy jelenleg is hajléktalan munkavállalókból álló Szolgáltatóházában foglalkoztatnak tovább.

Feltétel a megélhetési stratégia

A programba bizonyos feltételek mellett lehetett bekerülni. Önálló lakhatási formába azok az utcai gondozottak kerülhetnek, akik párban, kisebb csoportban, esetleg családtagjaikkal élnek, van minimális állandó jövedelmük, és megélhetési stratégiájuk, és jelenlegi életkörülményeik arra utalnak, hogy képességük és igényük van önálló lakhatási forma tartós igénybevételére. A projekt résztvevők írásban vállalják a lakbér- és rezsifizetés módozatait, az együttműködést az esetkezelő teammel, a rövid és hosszú távú célokat és az utógondozást.

Az utcáról kikerülő támogatásban részesülők emellett harminc óra önkéntes munkát is vállalnak a közösség és a Vöröskereszt részére, amely lehet az általuk eddig életvitelszerűen lakott közterületi rész megtisztítása, vagy a befogadó intézmények éves tisztasági festési és takarítási munkáinak elvégzése.

Takarékoskodással garancia

A program egyik fontos eleme az előtakarékosság. A projektben résztvevőknek az előtakarékot a lakhatási támogatás első hónapjától gyűjteniük kell, amelyből biztosítják a támogatás lejárta utáni, legalább egy havi önálló lakhatást.

Pályázatok

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének nyertes pályázatai, megvalósult projektjei:

Tiszta udvar - rendes ház

Ha valaki ellátogatott egy március végi hétvégén a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet által működtetetett Családok Átmeneti Otthonába nagy sürgés-forgásra figyelhetett fel. Az otthon lakói a családok a gyerekek, munkatársak és önkéntesek közösen hoztak létre egy játszósarkot a gyerekeknek, kitakarították az udvart és virágokat ültettek. A Nyitott ház elnevezésű projektelem célja az önkéntesség kultúrájának elterjesztése programok segítségével, a közösségépítés a környéken lévő lakókkal szervezetekkel, cégekkel. (2012. 04. 06.)

Gyermekek a jövő reménységei- Szebb jövő a sérülékeny gyerekeknek elnevezésű programmal 3 éves időtartamú komplex támogatást nyertünk el a Dán Vöröskereszt közreműködésében a Velux Alapítványoktól. A három éves program támogatási összege: 22 millió Ft, a következő főbb programelemekkel:

  • Családok Átmeneti Otthonaiban élő gyermekek sajátos szükségleteinek kiértékelése, egyéni útjának nyomon követése, támogatása, bizalom építés, gyerek-szülő kapcsolat erősítés, a szükséges tárgyi eszközök felújítása, új eszközök vásárlása.
  • A szülői támogatás és a jobb reintegráció érdekében támogató képzések a szülők részére: mentor program, pénzügyi támogatás , szabadidő alap létrehozása, mely a gyerekek kölön óráinak költségeit részben fedezi.
  • A már az otthont elhagyó családok részére albérlet támogatás finanszírozása.
  • Az otthonok munkatársainak és önkénteseinek részére nyújtott támogatás biztosítása: tapasztalatcserével, részükre szupervízióval. A nemzetközi tapasztalatcsere alkalmával a Magyar Vöröskereszt által üzemeltetett összes CSAO dolgozóiból egy-egy kolléga vehet részt majd a Dániai workshopon.

A három év során országosan 45 tábor szerveződik, ahol a tábor tevékenységeihez szükséges eszközök beszerzésén túl a fő cél a hátrányos helyzetű gyermekek rekreációjának elősegítése. Köszönjük megtisztelő támogatásukat!

"Nevetni még (is) tudunk"

Egy rendhagyó karikatúra kiállítást szervez a Magyar Vöröskereszt fenntartásában lévő Madridi Úti Hajléktalanszállón működő Tiszta Élmény Csoport. A kiállítás célközönsége a hajléktalan emberek, a karikatúrák témái is kapcsolódnak a szegénységhez, a hajléktalan sorshoz. (2012. 02. 03.)

A Tiszta Élmény Csoport az alkohol, játékgép és drogok világával szemben nyújt alternatívát a hajléktalansággal küzdőknek kirándulásokkal, kézműves foglalkozásokkal, zenei programokkal.

"Tiszta élmény" programsorozat

Milyen érzés egy élőkönyvtár „könyveivel” beszélgetni? Hogyan lehet elférni és kényelmes-e az ágy egy hajléktalanszálló lakószobájában? Hogyan kezelhető a szenvedélybetegség egy playback színház szerint? Milyen módszerek és lehetőségek vannak a hajléktalan emberek reintegrációjára? (2011. 08. 24.)

A Tiszta Élmény programsorozat újszerű módon mutatja be, milyen színes lehet az élet egy hajléktalanszállón, és milyen alternatív lehetőségek állnak az alkohol, drog és játékgépek világával szemben egy szenvedélybeteg hajléktalan ember előtt.

A négynapos, ingyenes programsorozat keretében a Gödör Klub Terasz Galériájában a Madridi Úti Hajléktalanszálló bútoraiból berendeznek egy lakószobát, amely mindenki számára kipróbálható. De fellapozhatók az élőkönyvtár „könyvei” is, vagyis a padokon vagy átmeneti szállókon élő hajléktalanok, illetve szociális munkások „kölcsönözhetők” ki egy beszélgetésre. Kerekasztal beszélgetésekben kerülnek megvitatásra hajléktalan ellátás kérdései, esténként pedig hajléktalan zenészekből álló zenekarok mutatkoznak be.

A Tiszta Élmény Csoport 2010 szeptemberében jött létre a Magyar Vöröskereszt fenntartásában lévő Madridi Úti Hajléktalanszállón azzal a céllal, hogy hajléktalanságban élő leállt vagy leállni kívánó szenvedélybetegek rendszeresen jussanak új, tiszta élményekhez, annak érdekében, hogy ne forduljanak újra az alkohol, a játékgép, a drogok irányába, és hogy alternatívát kapjanak szabadidejük értelmes eltöltéséhez.

"Inkurrens számítástechnikai eszközök" pályázat

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet által meghirdetett „Inkurrens számítástechnikai eszközök beszerzése elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott és nyilvántartásba vett pályázati projektek kiértékelése ezennel lezárult. (2011. 07. 14.)

A pályázatokat három tagú független bizottság értékelte, amely az alábbi szempontok alapján hozta meg döntését. A pályázó 2010.évi elért eredményei, tervezett főbb programjai, a támogatás részletes indoklása és a pályázati programmal elért célcsoport száma. Fontos szempont volt az is, hogy tevékenységével és az abban hasznosuló számítógépes eszközökkel milyen a társadalomnak fontos feladatot vállal fel. Nagy hangsúlyt kapott a pályázatok értékelésénél az is, hogy a pályázó milyen kapcsolatban van a Magyar Vöröskereszt helyi szervezeteivel/közösségeivel, alapszervezetként működik-e, illetve a MVK bázisiskola programjában részt vesz.

A pályázaton 58 pontot elértek kapnak laptopot és asztali számítógépet is (igénylés szerint), a 47 pontot elért pályázók az eszközök (laptop) szűkössége miatt már csak asztali számítógépet. Így több mint 100 szervezet vagy iskola juthat több mint 700 számítástechnikai eszközhöz.

"Bútorasztalos bizonyítványt szereztek Szolgáltatóházunk munkatársai

2011. január 17-én Szolgáltatóházunk 9 alkalmazottja szerzett OKJ-s bútorasztalos bizonyítványt az ADU Csepel Oktatási Központban. A sikeresen végzett tanulóknak a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete segítséget nyújt a továbbfoglalkoztatásban, illetve az elhelyezkedésben.

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének Szolgáltatóháza egy éve hirdette meg azt a lehetőséget, hogy OKJ-s bútorasztalos tanfolyamot szervez regisztrált hajléktalan munkakereső emberek részére a Vodafone Alapítvány és a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ támogatásával.

A tanfolyam egy éve alatt a tanulók képzési támogatásban részesültek, a Szolgáltatóház biztosította számukra a munkaruhát és a munkaeszközöket. Emellett azonban szükség volt a kitartásukra és az összetartásukra is ahhoz, hogy sikeres vizsgát tettek és megszerezték a bútorasztalos bizonyítványt.