home
magyar | english | deutsch
 
Feliratkozás a hírlevélre
Név:
E-mail: 

Koszorúzás az Anyaszobornál

2010. 05. 02.
A Magyar Vöröskereszt Dél-Pesti Szervezete 2010. május 11-én, kedden 15 órai kezdettel megrendezte - az Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére 1933-ban alkotott - Anyák Szobrának hagyományos koszorúzási ünnepélyét a XX. kerületi Szent Erzsébet téren.

Az első világháború után 1921-ben megalakult a Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Szervezete. 1924-ben alakult újjá a Magyar Vöröskereszt Erzsébetfalván, ami rövidesen Pesterzsébet néven városi rangot kapott. A Vöröskereszt Szervezet jó munkája hatására a pedagógusok megszervezték az iskolákban az Ifjúsági Vöröskeresztes csoportokat. 1930-ban Sugár Béla a Török Flóris utcai elemi iskola nevelője kezdeményezésére az ifjú vöröskeresztesek felhívással fordultak a város összes iskolájának tanulóihoz: gyűjtsenek adományokat az Anyák Szobrának elkészítésére!

A felhívás eredményes volt, 10 iskola 6000 tanulója járult hozzá megtakarított pénzével, valamint a szülők adományával, üzemek, tehetős magánszemélyek kegyes adományaiból összegyűlt a szükséges összeg, hogy az emlékmű elkészülhessen. A szoborhelyét a Szent Erzsébet téren, a Templom főbejáratától balra eső téren jelölték ki. A szobor alkotója Kaszap Károly szobrászművész volt, aki az anya nőalakját a téren lakó 12 gyermekes Melis Andrásnéról mintázta. 1933. május 28-án vasárnap délelőtt került sor a szobor ünnepélyes leleplezésére. a tér zsúfolásig megtelt a nagy eseményre, mintegy 16 000 ember szorongott az avatásra várva. A világon az első Anyák Szobra készült el a pesterzsébeti Peternell és Kulhanek vasöntő üzemében.

A Közlöny 1933. évi júniusi száma részletes cikkben számolt be az avatóünnepről. Felejthetetlen vasárnap délelőtt, sok ezer iskolás gyermek, cserkészek, leventék, pedagógusok, a város vezetői, a Magyar Vöröskereszt, az Országos Ifjúsági Vöröskereszt, a megye és székesfőváros képviselői gyülekeztek a lobogódíszbe öltözött Erzsébet-téren. Levente zenekar a Himnuszt játszotta, Maczkó István polgári iskola tanulója szavalta Bagdi István igazgatóúr Édesanyánk c. ez alkalomra írt versét. Dr. Petri Pálné, az ünnep fővédnöke mondta el avatóbeszédét, Dr. Simon Elemér, Sopron megye főispánja, az Ifjúsági Vöröskereszt országos elnöke méltatta az erzsébeti ifjúsági vöröskereszt tagjait és az iskolás gyerekeknagyszerű, lelkes hozzáállását a szobor létrehozásához.

A szobor, mint az Anyák tiszteletére állított emlékmű egyedülálló volt az egész világon. Méltán váltott ki visszhangot a világsajtóban. Az Ifjúsági Vöröskereszt Világszervezetének nemzeti folyóiratai az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Angliában és Japánban is megemlékezetek a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt eme nagyszerű akciójáról. Ezután következett a koszorúzás, iskolák, egyesületek járultak a szoborhoz, melynek talapzatán akkor még ragyogó betűkkel világított a felirat: ÁLLJ MEG ÉS GONDOLJ ÉDESANYÁDRA! Az iskolák tanulói, pedagógusok vezetésével édesanyákról szóló műsort adtak a szobor előtt. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

A Magyar Vöröskereszt ezt a szép hagyományt azóta is minden évben feleleveníti és megkoszorúzza a szobrot a Melis család még élő leszármazottaival.